Lučka svetovanje

Lučka svetovanje logo

Svetovanje za družine, posameznike in pare ter izobraževanje

POLITIKA ZASEBNOSTI

1. To pravno obvestilo zadeva vsakogar, ki obišče predmetno spletno mesto (v nadaljevanju uporabnik) zato priporočamo, da si ga natančno preberete.
2. Predmet tega pravnega obvestila se nanaša na vsebino in grafične elemente spletne strani lucka-svetovanje.si. To spletno mesto in njegova vsebina skupaj z grafičnimi elementi so last podjetje Lučka, svetovanje za družine posameznike in pare ter izobraževanje, Tjaša Srnko Rauh s.p. (krajše: Lučka, Tjaša Srnko Rauh s.p.).
3. Uporabnik tega spletnega mesta se obvezuje, da bo ob njegovem obisku in uporabi upošteval tukaj navedena pravila in pogoje, prav tako pa tudi zakonska določila o avtorskih in drugih intelektualnih pravicah in lastninski pravici. Predmetnih spletnih strani se ne sme uporabljati za nezakonite ali pogojem uporabe nasprotujoče namene. Vsebine teh spletnih strani ni dovoljeno prenesti n natisniti v komercialne namene. Prepovedano je kakršnokoli spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli podatkov, izdelkov ali storitev, ki so del te spletne strani, razen v primeru predhodnega pisnega dovoljenja lastnice spletne strani. Izjemoma lahko uporabniki ob predhodnem pisnem dogovoru lastnice (Tjaša Srnko Rauh s.p.) reproducirajo del vsebine na spletni strani, če navedejo spletno stran lucka-svetovanje.si kot vir ter dodajo ustrezno spletno povezavo.
4. Vsi uporabniki spletnega mesta objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Z izjemo primerov, ko odgovornosti za škodo po zakonu ni mogoče omejiti ali izključiti, Tjaša Srnko Rauh s.p. ter katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastajanju teh spletnih strani, ne odgovarjajo za nikakršno škodo, pa naj bo ta posredna, neposredna, posebna ali slučajna, ki bi zaradi kakršnegakoli razloga nastala zaradi uporabe spletnega mesta.
5. Tjaša Srnko Rauh s.p. v nobenem primeru ni odgovorna uporabniku za posredno ali neposredno škodo do katere bi lahko prišlo zaradi uporabe te spletne strani ali povezav na njih. Storitve in vse informacije, vključene na teh spletnih straneh ali, ki so z njo dosegljive, so na voljo takšne, kot so prikazane in so zgolj informativne narave. Tjaša Srnko Rauh s.p. pa si pridržuje pravico, da spremeni, prilagodi, nadomesti ali izbriše katerokoli vsebino ali, da omeji dostop oziroma ne dovoljuje razvoja in prikazovanja te spletne strani, tudi brez vnaprejšnje najave. Prav tako podjetje Lučka, Tjaša Srnko Rauh s.p. ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli izgubo, motnjo ali okvaro Vaših podatkov ali Vašega računalnika, do katere bi prišlo z uporabo gradiva prenesenega s tega spletnega mesta oziroma ne prevzema odgovornosti v zvezi z morebitnimi težavami, ki bi utegnile nastati z ali zaradi uporabe spletne strani ali z njo povezanih strani.
6. To spletno mesto lahko vsebuje povezave do drugih spletnih mest. Slednja delujejo neodvisno od naše spletne stran, zato za vsebino ali uporabo povezanega spletnega mesta ne odgovarjamo. Pri napotitvi preko povezav na druga spletne mesta Tjaša Srnko Rauh s.p. ne prevzema odgovornosti za njihovo vsebino ali pravilnost delovanja. Povezana spletna mesta imajo morda lastna pravna obvestila in/ali pravilnike o zasebnosti. Priporočam Vam, da si jih ob obisku povezanih spletnih mest ogledate.
7. Vsebina tega spletnega mesta je informativne narave. Tjaša Srnko Rauh s.p. ne zagotavlja, da bodo informacije, objavljene na tem spletnem mestu vedno celovite, popolne ali ažurne. Spletna stran lahko vsebuje tiskovne ali druge napake, možni pa so tudi nepooblaščeni dodatki, izbrisi in spremembe, ki so jih izvedle tretje osebe.
8. V kakršnikoli obliki je prepovedano prikazovanje ali uporaba logotipa spletnega mesta www.lucka-svetovanje.si brez predhodnega pisnega dovoljenja.
9. Pridržujemo si pravico do morebitnih sprememb in popravkov teh pravil in pogojev kadarkoli in brez predhodnega obvestila. Ob vsaki posodobitvi bo spremenjen datum na dnu teh pogojev.
Nazadnje posodobljeno: Sveti Duh, dne 1.9.2022

Upravljalec
Lučka, svetovanje za družine, posameznike in pare ter izobraževanje, Tjaša Srnko Rauh s.p.
Veliki Boč 26
2353 Sveti Duh na Ostrem vrhu
Matična številka: 9200657000
Davčna številka: 76836690
E-pošta: info@lucka-svetovanje.si

Izjava o zasebnosti
Podjetje Lučka, svetovanje za družine, posameznike in pare ter izobraževanje, Tjaša Srnko Rauh s.p. (krajše: Lučka, Tjaša Srnko Rauh s.p.) kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje Vašo zasebnost in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki ravnalo skrbno in jih obdelovalo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov)
S prijavo na e-novice ali poslanim sporočilom preko kontaktnega obrazca, omogočite podjetju Lučka, Tjaša Srnko Rauh s.p., da zbira in obdeluje Vaše posredovane osebne podatke. Posredovane osebne podatke obdeluje v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov.

Posredovanje podatkov
Zbiranje podatkov poteka na naslednje načine: neosebne podatke o Vaši naprav ali druge dnevniške podatke avtomatično pridobivamo, ko uporabljate naše storitve, medtem, ko osebne podatke pridobimo, če nam jih izrecno sporočite. Vsi podatki, ki jih avtomatično pridobivamo, ko uporabljate naše storitve so anonimni podatki, zato preko njih ne ugotavljamo identitete uporabnika.
S prijavo na e-novce se strnjate, da o Vas zbiramo osebne podatke, ki ste nam jih posredovali ob prijavi. Osebni podatki, ki jih zbiramo so: ime in elektronski naslov.

Namen, uporaba in hramba osebnih podatkov
Osebne podatke zbiramo v skladu z namenom, za katerega ste nam jih posredovali-za potrebe obveščanja ali oblikovanja ponudbe (odgovora na povpraševanje o storitvah).
Obdobje hrambe je določeno glede na kategorijo posameznih podatkov. Podatke hranimo največ toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje obdelani, oz. do poteka zastaralnih rokov za izpolnitev obveznosti ali zakonsko predpisanega roka hrambe ter za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Podatki, ki se obdelujejo za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti (ponudbe, informirana soglasja) se hranijo do izpolnitve vseh obveznosti iz pogodbenega razmerja oziroma največ 5 let po izpolnitvi vseh obveznosti. Podatki na računu oziroma račun pa se zaradi izpolnjevanja zahtev davčne zakonodaje, hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša.
Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi posameznikove osebne privolitve ali zakonitega interesa, hranimo do preklica privolitve ali do zahteve za izbris podatkov. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Osebne podatke posameznikov, ki jih obdelujemo na podlagi pogodbe, hranimo do poteka zastaralnih rokov za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Vaše pravice
V času upravljanja osebnih podatkov ima vsakdo možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov v skladu z veljavnimi predpisi. Podatke hrani lastnica spletne strani v računalniški obliki do preklica oziroma do izpolnitve namena. Na podlagi zahtevka uporabnika se podatki izbrišejo. Katerokoli pravico po Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov lahko kadarkoli pisno uveljavljate na elektronskem naslovu info@lucka-svetovanje.si. Pri tem navedite ime, priimek in elektronski naslov.
Podatke pridobljene preko privolitve za e-obveščanje hrani upravljavka za namen spletnega obveščanja o ponudbi, novostih, dogodkih. Uporabnik lahko kadarkoli zahteva, da upravljavka novice o svojih vsebinah in novostih preneha pošiljati.
Vprašanja o zaupnosti in uporabi osebnih podatkov oziroma zahtevo po dodatnih informacijah lahko kadarkoli naslovite na elektronski naslov: info@lucka-svetovanje.si.

Posredovanje osebnih podatkov
Osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam in jih ne bomo javno razkrivali. Osebnih podatkov ne bomo posredovali v tretjo državo ali organizacijo. Za pošiljanje novic (Newsletter) uporabljamo ponudnik Mailchimp, kjer so shranjeni naslednji podatki: elektronski naslov in ime. Ti podatki so shranjeni pri ponudniku Mailchimp, zato, da lahko pošiljamo novice (Newsletter). Na Vašo zahtevo Vas lahko umaknemo s seznama prejemnikov novic.

Razkritje osebnih podatkov kot izjema
Podatki, ki jih podjetje Lučka, svetovanje za družine, posameznike in pare ter izobraževanje, Tjaša Srnko Rauh s.p., Veliki Boč 26, 2353 Sveti Duh na Ostrem vrhu, zbira in obdeluje, bodo razkriti le, če tako določa Zakon o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR) ali pa je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi.


Nazadnje posodobljeno: Veliki Boč, dne 1.9.2022.

Scroll to Top