Lučka svetovanje

Lučka svetovanje logo

Svetovanje za družine, posameznike in pare ter izobraževanje

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja Lučka, svetovanje za družine, posameznike in pare ter izobraževanje, Tjaša Srnko Rauh s.p. (krajše: Lučka, Tjaša Srnko Rauh s.p.) in spletnega mesta www.lucka-svetovanje.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2), na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje.

Podatki o podjetju:
Lučka, svetovanje za družine, posameznike in pare ter izobraževanje, Tjaša Srnko Rauh s.p.
Veliki Boč 26, 2353 Sveti Duh na Ostrem vrhu
Ustanoviteljca in zastopnica: Tjaša Srnko Rauh, mag. Zakonskih in družinskih študijev
Prokurist: Anton Rauh
E-naslov: info@lucka-svetovanje.si
Spletno mesto: www.lucka-svetovanje.si
Davčna številka: 76836690
Matična številka podjetja: 9200657000
TRR: SI56 0400 0027 7096 834
Tel. št.: 051-646-813

Svetujemo Vam, da pred nakupom storitev na spletni strani www.lucka-svetovanje.si preberete spodaj napisane pogoje poslovanja. Tjaša Srnko Rauh s.p. si pridružuje pravico do spremembe pogojev kadarkoli in brez vnaprejšnjega obvestila. Vse spremembe so zavezujoče za uporabnike od objave na spletni strani. V primeru, da se s pogoji ne strinjate, Vas prosimo, da prijave in nakupa storitev ne opravite.

Uvod
Vse vsebine, objavljene na www.lucka-svetovanje.si so last Tjaše Srnko Rauh s.p. in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene. Brez dovoljenja podjetja Tjaša Srnko Rauh s.p. se vsebin na kakršenkoli način ne sme kopirati, razmnoževati ali distribuirati.

1. Dostopnost informacij
Podjetje se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovilo naslednje informacije:
– Identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra)
– Kontaktne podatke, k uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (kontaktni obrazec, e-pošta in naslov),
– Bistvene značilnosti storitev, ki so na spletni strani www.lucka-svetovanje.si zapisane ob posamezni storitvi, več informacij pa lahko ob Vašem povpraševanju prejmete tudi po e-pošti,
– Dostopnost storitev (vsaka storitev, ki je v ponudbi na spletni strani www.lucka-svetovanje.si , je dostopna v roku 24-ur oziroma v časovnem okviru, kot je naveden v nadaljevanju oziroma ob opisu storitve),
– Jasno določene cene storitev
– Načini plačila
– Časovno dostopnost storitve
– Rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop, polega tega tudi o tem, če in koliko stane kupca preklic storitve,
– Pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

2. Splošno
Ti splošni pogoji poslovanja veljajo za prodajo storitev in drugih vsebin, objavljenih na spletni strani www.lucka-svetovanje.si. Z uporabo spletnega mesta www.lucka-svetovanje.si se vsak uporabnik strinja, da je seznanjen s Splošnimi pogoji poslovanja in da se z njimi v celoti strinja. Šteje se, da z oddajo naročila v kakršnikoli obliki v celoti sprejemate te Splošne pogoje poslovanja.

3. Naročanje storitev
Ponudnik je podjetje Lučka, svetovanje za družine, posameznike in pare ter izobraževanje, Tjaša Srnko Rauh s. p. oz. spletno mesto www.lucka-svetovanje.si, ki je v lasti podjetja Lučka, svetovanje za družine, posameznike in pare ter izobraževanje, Tjaša Srnko Rauh s. p. Uporabnik storitev je obiskovalec spletne trgovine www.lucka-svetovanje.si, ki izbere vsaj eno storitev na spletni strani in plača po predračunu (z nakazilom na TRR).
Naročanje storitev je možno 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Naročanje storitev je možno tudi ob vzpostavitvi stika s ponudnikom preko e-naslova, kontaktnih obrazcev na spletni strani www.lucka-svetovanje.si, telefonske številke 051-646-813 ali zasebnih sporočil na družbenih omrežjih (Facebook, Instagram).
Po potrditvi termina, zaprosimo za navedbo imena in priimka ter naslova. Nato uporabnik po e-pošti prejme predračun z vsemi podatki in navodili za plačilo. Pogodba o nakupu storitve je med ponudnikom in uporabnikom nepreklicno sklenjena, ko po prejetju povratne informacije slednji poravna predračun in podpiše informirano soglasje (v živo ali pa kopijo posreduje na info@lucka-svetovanje.si). Več o obdelavi osebnih podatkov si lahko preberete v politiki zasebnosti (link).

4. Cene
Vse cene so navedene v evrih (podjetje ni davčni zavezanec). Cene storitev se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksni in veljajo tako za ponudnika kot za uporabnika. Akcijske ponudbe (popusti) so lahko tedenske, dnevne ali vezane na predhodni nakup drugih storitev podjetja, oblikujejo se v odvisnosti od povpraševanja in razpoložljive zaloge.

5. Načini plačila
Izbrane storitve lahko plačate na naslednje načine:
• Bančno nakazilo: Po potrditvi naročila preko e-naslova info@lucka-svetovanje.si v roku 2 delovnih dni prejmete vse podatke svojega naročila in navodila za bančno nakazilo na TRR podjetja.
Plačilo se opravi na TRR, odprt pri NOVI KBM, z naslednjimi podatki:
Lučka, svetovanje za družine, posameznike in pare ter izobraževanje, Tjaša Srnko Rauh s.p.
Veliki Boč 26
2353 Sveti Duh na Ostrem vrhu
TRR: SI56 0400 0027 7096 834
Izpolnitev plačilnih obveznosti je predpogoj za možnost sodelovanja v storitvah. Plačilo se izvede izključno na TRR, ki je klientu sporočen na e-naslov v okviru predračuna.
Po predhodnem dogovoru je pri nakupu paketov svetovanja (začetni (vsebuje brezplačni uvodni razgovor) ali nadaljevalni paket 5ih svetovanj) možno tudi plačilo na dva obroka. Vendar pa mora prv obrok biti poravnan pred prvim opravljenim svetovanjem.

6. Pogoji za vključitev v storitve
Izpolnitev plačilnih obveznosti je predpogoj za možnost sodelovanja v storitvah.
Primeri situacij, kadar psihosocialnega svetovanja ne priporočamo, so lahko npr. trenutne psihoze, disociativne motnje, epizode velike depresivne motnje ali drugih duševnih motenj/bolezni, ki potrebujejo dodatno terapevtsko obravnavo, osebnostne motnje, trenutno prilagajanje na novo obliko antidepresivov ali drugih oblik zdravil, ki močno vplivajo na psihofizično stanje klienta.
Za sodelovanje v svetovalnem procesu mora uporabnik podpisati informirano soglasje. S podpisom informiranega soglasja in sprejetjem teh pogojev se uporabnik strinja, da svetovalni in izobraževalni proces ne nadomešča zdravniške ali psihiatrične obravnave, temveč ponuja nov uvid, perspektivo in mnenje svetovalke, zato tudi nima vnaprej določenega števila srečanj; da so dogovorjeni termini načeloma nespremenljivi, razen če se za to soglasno sporazumeta uporabnik in ponudnik; da je udeležba v izobraževalnem procesu prostovoljna in se lahko kadarkoli prekine, pri čemer so pogoji vračila denarja razloženi v nadaljevanju; da podjetje Lučka, svetovanje za družine, posameznike in pare ter izobraževanje, Tjaša Srnko Rauh s. p. vodi evidenco uporabnikov/šifrantov in pri tem varuje osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredbo GDPR), pri čemer so vsi podatki, podani na strani ali med izvajanjem storitev, zaupne narave (razen v primeru dolžnosti uradne prijave). Uporabnik se strinja, da podjetja Lučka, svetovanje za družine, posameznike in pare ter izobraževanje, Tjaša Srnko Rauh s. p. in njegovih zastopnikov ne bo navajal kot priče v sodnih/upravnih postopkih in od njih ne bo zahteval izdaje kakršnegakoli uradnega mnenja.
Pogoj za sodelovanje v vseh storitvah, je tudi, da so udeleženci v ustreznem psihofizičnem stanju, saj tako zagotavljamo kakovosten proces. Svetovalni proces in izvajanje drugih vodenih storitev ni možen z nekom, ki je pod vplivom drog, alkohola, močnih zdravil ali psihofizičnih substanc, ki bi onemogočale prisebnost. V takih primerih se svetovalni proces ne izvaja, šteje pa se, kot da je bil opravljen, in se tudi zaračuna.

7. Račun
Po plačilu storitve uporabnik prejme na navedeni e-naslov račun. Ponudnik v svoji bazi hrani e-kopijo poslanega računa.
8. Izostanki
Morebiten izostanek od svetovanja ali razbremenilnega pogovora mora klient sporočiti vsaj 24ur pred načrtovanim terminom na tel. št. 051-646-813 ali na e-naslov info@lucka-svetovanje.si.
Razen obveznosti plačila je vsaka zamuda ali neuspeh pri izvedbi s strani uporabnika in ponudnika opravičena, če jo je povzročila višja sila. Za namene teh Splošnih pogojev poslovanja višja sila vključuje, vendar ni omejena na vzrok ali dogodek, ki ni razumno predvidljiv ali drugače povzročen s strani ali pod nadzorom osebe, ki se sklicuje na višjo silo, vključno z višjimi silami, požari, poplavami, eksplozijami, nemiri, vojnami, orkani, sabotažo, terorizmom, vandalizmom, nedostopnostjo spletne povezave, strani, interneta, nesrečo, omejitvijo vlade, vladnimi akti, prepovedmi in delavskimi stavkami.
Nenapovedan izostanek, ki se napove isti dan oziroma manj kot 12ur pred načrtovanim, se šteje, kot da je bilo srečanje opravljeno, in se zaračuna (razen v primeru višje sile). Prav tako se v primeru odsotnosti svetovalke/klienta, ki se napove vnaprej, skupaj poišče nadomestni termin.

9. Vračilo
Če klient predhodno odstopi od procesa svetovanja, poravnal pa je paket (začetni ali nadaljevalni) svetovanj, mu je povrnjen sorazmeren delež denarja.
Uporabnik se strinja, da lahko izvajalka po lastni presoji prekine ta sporazum in omeji, začasno ali popolnoma prekine sodelovanje s klientom, brez vračila denarja, če klient med izvajanjem procesa ne izkazuje spoštovanja, krši pravila/pogoje za vključitev v storitev ali v kakršnikoli obliki ogroža svetovalko ali druge v skupini. Če se med izvajanjem storitev izkaže, da posameznik ne izpolnjuje več pogojev za sodelovanje v posamezni storitvi ali v lastno dobro potrebuje dodatno oporo, mu ponudnik predlaga preusmeritev drugam in povrne sorazmerno količino denarja za neizpolnjeni del storitev.

10. Odgovornost
V primeru situacij, ko ima ponudnik Lučka, svetovanje za družine, posameznike in pare ter izobraževanje, Tjaša Srnko Rauh s. p. priložnost, da napoti tretje ponudnike, ki bi uporabniku morda lahko pomagali pri izboljšanju življenja (npr. psihoterapevti v primeru prepoznavanja potrebe po več opore), pri tem ni odgovoren za izid te napotitve in nima nadzora nad njo, kupec pa potrjuje in se strinja, da je njegova izključna odgovornost za preverjanje in obravnavanje takšnih napotitev drugih tretjih oseb. Odgovornosti Lučka, svetovanje za družine, posameznike in pare ter izobraževanje, Tjaša Srnko Rauh s. p. ne sprejema tudi, če pri preusmeritvi na druge povezave, ki jih uporabnik najde v okviru strani ali uradnih družbenih omrežij podjetja, pride do kakršnekoli namerne ali nenamerne škode za uporabnika ali koga drugega.
Nasveti na strani www.lucka-svetovanje.si in na uradnih profilih na Instagramu in Facebooku podjetja Lučka, svetovanje za družine, posameznike in pare ter izobraževanje, Tjaša Srnko Rauh s. p. (@luckasvetovanje) prav tako ne nadomeščajo zdravstvenih storitev, diagnoz, svetovanja ali terapij, temveč so preventivne in izobraževalne narave. Za zaplete in težave, ki bi nastale ob morebitni nepravilni uporabi storitev podjetja Lučka, svetovanje za družine, posameznike in pare ter izobraževanje, Tjaša Srnko Rauh s. p, ne odgovarjamo. Kupec vse storitve, objavljene na spletnem mestu www.lucka-svetovanje.si ali na Instagramu in Facebooku (@luckasvetovanje), uporablja na lastno odgovornost.
Podjetje Lučka, svetovanje za družine, posameznike in pare ter izobraževanje, Tjaša Srnko Rauh s. p ni odgovorno za morebitne občasne težave pri delovanju spletne strani www.lucka-svetovanje.si, prav tako ni odgovorno za morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij.
Fotografije, ki jih kupec najde na spletni strani www.lucka-svetovanje.si oz. na strani družbenih omrežij Facebook/Instagram, so last upravljavca strani oz. ponudnika, če to ni drugače označeno. Ponudnik si pridržuje pravico, da Splošne pogoje poslovanja spremeni kadarkoli in na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.
S spremembami pogojev želimo ustvarjati dobro poslovno okolje. Prodajalec ne odgovarja za vsebino mnenj o izdelkih/storitvah, ki jih napišejo obiskovalci. Prodajalec mnenja pred objavo pregleda in zavrne tista, ki vsebujejo očitne neresnice, so zavajajoča ali žaljiva. Prodajalec ne odgovarja za informacije v mnenjih in se odvezuje kakršnihkoli odgovornosti, ki izvirajo iz tega naslova.

11. Pritožbe in spori
Podjetje Lučka, svetovanje za družine, posameznike in pare ter izobraževanje, Tjaša Srnko Rauh s. p spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Podjetje se trudi izpolnjevati svojo dolžnost: vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže po e-pošti. Pritožbe lahko oddate pisno na e-naslov info@lucka-svetovanje.si. Podjetje bo v treh delovnih dneh potrdilo, da je prejelo pritožbo, kupcu bo sporočeno, kako dolgo bo njegova pritožba obravnavana. Podjetje si po svojih najboljših močeh prizadeva za sporazumno rešitev morebitnih sporov.
Splošni pogoji poslovanja veljajo od 1.9.2022 do preklica.

V Mariboru, dne 1.9.2023

Scroll to Top